28 Aralık 2012 Cuma

İletişim Adresleri

Facebook:www.facebook.com/hierass

e-mail:ethembulut@yandex.com

22 Aralık 2012 Cumartesi

Trakya Üniversitesi Zihin Engelliler Öğretmenliği Ders Notları

Bu Blog altında sadece bölüm derslerinin notları paylaşılmaktadır.

ÖNEMLİ DOSYALAR

1.ABC KAYDI
Link: http://uploaded.net/file/mf4ywlqd
Engellilere Yönelik Tutumların Değiştirilmesi( 2. Sınıf Güz Dönemi)

Galibiye Çetrez İşcan 

Link: http://uploaded.net/file/j02ppsmqUygulamalı Davranış Analizi(2. Sınıf Güz Dönemi)

Galibiye Çetrez İşcan 

Makaleler:

1. Problem Davranışların Azaltılmasında İşlevsel İletişim
Öğretiminin Etkililiği:
Betimsel ve Meta-Analiz Çalışması

Link: http://uploaded.net/file/3kiylsbz


2.İşlevi Kaçma Yoluyla Olumsuz Pekiştirme Olan Problem
Davranışların Yer Aldığı Araştırmaların incelenmesi
Link: http://uploaded.net/file/bq901eks

3.Problem Davranışların Azaltılmasında Olumlu Davranışsal
Destek Planı Hazırlama

Link: http://uploaded.net/file/s61agkac

4.ZİHİNSEL ENGELLİ BİREYLERDE KENDİNE ZARAR VERME DAVRANIŞI: SEBEPLERİ VE MÜDAHALE YÖNTEMLERİ

Link: http://uploaded.net/file/jk3mdg18

5. Zihin Özürlü Çocuğa Sahip Annelerin Günlük Yaşamda
Karşılaştıkları Problem Davranışlarla İlgili Görüşleri

Link:http://uploaded.net/file/xtl45814

18 Nisan 2012 Çarşamba

Zihin Engelliler Öğretmenliği Kpss Puanları

YILLARA GÖRE PUAN DEĞİŞİMİ


2008-1 KADROLU ATAMA


EN DÜŞÜK PUAN:61.306 
ATANAN SAYISI:38


2008-1 SÖZLEŞMELİ ATAMA


EN DÜŞÜK PUAN: 45.183
ATANAN SAYISI:222008-2 Ek Sözleşmeli Öğretmen Görevlendirme 

EN DÜŞÜK PUAN:54.511
ATANAN SAYISI:90

2008-2 İlk Defa Sözleşmeli Görevlendirme Alanlar Bazında

EN DÜŞÜK PUAN:63.612
ATANAN SAYISI:26

2008-2 Kadrolu İlk Atama

EN DÜŞÜK PUAN:65.504
ATANAN SAYISI:60

2009-1 İlk Atama

EN DÜŞÜK PUAN:65.314
ATANAN SAYISI:29

2009-2 Kadrolu Öğretmen Atamaları

EN DÜŞÜK PUAN:65.23
ATANAN SAYISI:86

2009-2 Sözleşmeli Öğretmen Atamaları


EN DÜŞÜK PUAN:58.517
ATANAN SAYISI:1472009-4 İlk Atama

EN DÜŞÜK PUAN:58.892

ATANAN SAYISI:2242009-5 İlk Atama 
KADROLU
EN DÜŞÜK PUAN:60.436

ATANAN SAYISI:12


SÖZLEŞMELİ

EN DÜŞÜK PUAN:51.614

ATANAN SAYISI:168

2010-1 Kadrolu İlk AtamalarEN DÜŞÜK PUAN:55.571
ATANAN SAYISI:504

2010-2 Sözleşmeli İlk Atama

BİLGİYE ULAŞAMADIM

2010-3 Sözleşmeli İlk Atamalar

EN DÜŞÜK PUAN:65.356

ATANAN SAYISI:1132011-HAZİRAN ATAMASI


EN DÜŞÜK PUAN:50.786

ATANAN SAYISI:308
2011-AĞUSTOS ATAMASI


EN DÜŞÜK PUAN:43.032

ATANAN SAYISI:219


2012-ŞUBAT ATAMASI

EN DÜŞÜK PUAN:22.947
ATANAN SAYISI:84
ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI

                    ÜNİVERSİTE                                              TABAN PUANI              

1.MARMARA ÜNİVERSİTESİ                                     461.676  
2.MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İ.Ö)
3.ANKARA ÜNİVERSİTESİ                                456.865                                             
4.ANADOLU ÜNİVERSİTESİ                              452.194                                     
5.GAZİ ÜNİVERSİTESİ                                                            451.793                                      
6. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ                                443.843   
7. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ                                  443.298
8.SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(İ.Ö)                            425.283
8.İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ                                    439.246
9. ON DOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ                   438.980
10.ON DOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(İ.Ö)           424.131
11.SAKARYA ÜNİVERSİTESİ                               436.534
12.ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ             435.752
13.ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(İ.Ö)      423.735
14.KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ                 434.533
15. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İ.Ö)         421.462
16.TRAKYA ÜNİVERSİTESİ                                  429.720
17 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ(İ.Ö)                           417.506
18.KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ                            428.820             
19. KARA ELMAS ÜNİVERSİTESİ(İ.Ö)                   418.327
20. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
  
               

Zihin Engelliler Öğretmenliği Lisans Programı

Zihin Engelliler Öğretmenliği Lisans Programı

Program, öğrencilerine özel eğitim alanında araştırma ve uygulama becerilerini kazandırmak; bu alanda çalışan öğretmenlerin ve destek hizmet personelinin hizmet içi eğitim programları yoluyla yetişmelerine katkıda bulunmak; zihin engelliler alanında çalışan uzmanların eğitimlerine katkıda bulunmak; zihin engelliler alanında çalışmalar yapan resmi/özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmayı amaçlamaktadır. Söz konusu amaçların yanı sıra ulusal ve uluslararası ölçekte bilim ve eğitime katkıda bulunarak, insanlığın refahı ve mutluluğu için bilgi üretmek programın amaçları arasında yer almaktadır. Son istatistiki verilere göre Türkiye’de halen önemli sayıda zihin engelliler öğretmenine ihtiyaç duyulmaktadır. Programın en önemli avantajı ülkemizde özel eğitim alanında var olan öğretmen açığının kapatılmasına katkı sağlayacak olmasıdır.
KARİYER OLANAKLARI
Programın en önemli başarı ölçütü, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ve eğitim fakültelerinde uygulanan Zihin Engelliler Öğretmenliği Lisans Programı’nın başarıyla tamamlanmış olmasıdır. Mezun edilen öğretmen adaylarının devlet ve özel sektöre bağlı özel eğitim kurumlarında kolaylıkla istihdam edilebilmesi diğer bir başarı ölçütüdür. Söz konusu başarı ölçütleri çerçevesinde öğrencilerin gerek öğrenimleri sırasında ve gerekse mezun olduktan sonra gerçekleştireceklerIi çalışmalar belirleyici olacaktır.

DERS PROGRAMI

1. SINIF

1.DÖNEM:Türkçe I: Yazılı Anlatım.Yabancı Dil I.Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi .Bilgisayar I.Psikolojiye Giriş.Eğitim Bilimlerine Giriş.Özel Eğitim
2.DÖNEM:Eğitim Psikolojisi.Bireysel Farklılıklar ve Psikoloji Yaklaşımları.Bilgisayar II.Yabancı Dil II.Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II.Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım
Türkçe II: Sözlü Anlatım.Zihin Engelliler ve Eğitimi.

2. SINIF

1.DÖNEM:Öğretim İlke ve Yöntemleri.Eğitsel-Davranışsal Ölçme ve Değerlendirme.Cinsel Eğitim.Çocuk Ruh Sağlığı.Uygulamalı Davranış Analizi.Engellilere Yönelik Tutumların Değiştirilmesi.Erken Çocuklukta Özel Eğitim

2.DÖNEM:Zihin Engellilere Resim-İş Öğretimi.Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları.Zihin Engellilerin Eğitiminde Destekleyici Teknolojilerin Kullanılması.Zihin Engellilere İletişim Becerilerinin Kazandırılması.Zihin Engellilere Beceri ve Kavram Öğretimi.Zihin Engellilere Matematik Öğretimi.Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi.Kaynaştırma ve Destek Özel Eğitim Hizmetleri

3. SINIF

1.DÖNEM:Rehberlik.Sınıf Yönetimi.Bireyselleştirilmiş Eğitim Planları (BEP'ler) ve Öğretimin Bireyselleştirilmesi.Seçmeli III.Zihin Engellilere Oyun ve Şarkı Öğretimi.Zihin Engellilere Günlük Yaşam ve Sosyal Beceri Öğretimi.Okuma-Yazma Öğretimi.
2.DÖNEM:Okul Deneyimi ve Kaynaştırma Uygulamaları.Topluma Hizmet Uygulamaları.Seçmeli VI.Bilimsel Araştırma Yöntemleri.Seçmeli V.Seçmeli IV.Aile Eğitimi ve Rehberliği.
Fen Bilgisi Öğretimi
4. SINIF
1.DÖNEM:Zihin Engelliler için Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı I.Öğretmenlik Uygulaması I.Yasalar ve Özel Eğitim
2.DÖNEM:Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi.Öğretmenlik Uygulaması II.Zihin Engelliler için Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı II